Pilates-harjoittelu edistää aivotoimintaa

Liikunta ylipäätään parantaa aivojen toimintaa, oli se sitten kestävyysliikuntaa, voimaharjoittelua tai taitoon liittyvää. Fyysisen aktiivisuuden vaikutukset ilmenevät paitsi parempana aivojen suorituskykynä nykyhetkessä (erityisesti kestävyysharjoittelu), liikunta estää myös iän myötä tapahtuvaa aivotoimintojen heikkenemistä ja hidastaa muistisairauksien, kuten Alzheimerin taudin ja dementian, syntyä. Samoin liikunnalla on tunnettuja vaikutuksia mielialaan ja lisää todisteita sen suotuisista vaikutuksista myös vakavampiin mielen ongelmiin, kuten masennukseen ja paniikkihäiriöön, tulee koko ajan (Mikkelsen). Olisiko nykyajan fyysisesti passiivisella elämäntavalla myös oma vaikutuksensa mielialaongelmien yleistymiseen?

Monimutkaisten lajien, kuten tanssin, on havaittu kestävyysharjoittelun ohella olevan erityisen hyvää liikuntaa aivojenkin kannalta. Tällaisten koordinaatiota (lihasten yhteistoimintaa) ja tasapainoa haastavien lajien on todettu hidastavan juuri aivojen rappeutumista ja vähentävän muistisairauksien riskiä, ilman hapenottokyvyn kehittymistäkin.

Samoin Animal Flow -harjoittelun, jossa koordinoidusti liikutetaan kaikkia neljää raajaa on havaittu lisäävän aivojen joustavuutta fyysisesti aktiivisilla nuorilla opiskelijoilla. Fyysisellä aktiivisuudella onkin havaittu olevan hyödyllinen vaikutus aivojen toiminnanohjaukseen, johon yhtenä tekijänä kuuluu joustavuus. 

Toiminnanohjaukseen lasketaan kuuluvan kolme avaintoimintoa: työmuisti (yhdistää olemassa olevaa tietoa uuteen tietoon), mainittu joustavuus (aivot sopeutuvat muuttuvaan ympäristöön) ja esto (kyetä blokkaamaan ympäriltä epäolennaiset asiat ja keskittyä käsillä olevaan tehtävään). Toiminnanohjauksen paranemisella on ymmärrettävästi havaittu yhteys parempaan keskittymiskykyyn ja suorituskykyyn tehtävässä, mikä ylipäänsä lisää tyytyväisyyttä elämään. 

Myös kehon keskilinjan ylittävät liikkeet virkistävät aivoja yhdistämällä oikean ja vasemman aivopuoliskon. Pilates-harjoittelussa on mukana kaikkia edellämainittuja elementtejä, joten sen voi päätellä olevan erinomaista aivoliikuntaa niin nuorille kuin vanhoille. Ja tutkimuksetkin näyttävät tämän vahvistavan. 

Lähteet:

Carrasco-Poyatos M, Rubio-Arias JA, Ballesta-García I, Ramos-Campo DJ. Pilates vs. muscular training in older women. Effects in functional factors and the cognitive interaction: A randomized controlled trial. Physiol Behav. 2019 Mar 15;201:157-164. doi: 10.1016/j.physbeh.2018.12.008. Epub 2018 Dec 8. PMID: 30529737.

Diamond A, Executive Functions. Annual Review of Psychology 2013 64:1, 135-168 

García-Garro PA, Hita-Contreras F, Martínez-Amat A, Achalandabaso-Ochoa A, Jiménez-García JD, Cruz-Díaz D, Aibar-Almazán A. Effectiveness of A Pilates Training Program on Cognitive and Functional Abilities in Postmenopausal Women. Int J Environ Res Public Health. 2020 May 20;17(10):3580. doi: 10.3390/ijerph17103580. PMID: 32443744; PMCID: PMC7277224.

Hillman, Charles & Erickson, Kirk & Kramer, Arthur. (2008). Be Smart, Exercise Your Heart: Exercise Effects on Brain and Cognition. Nature reviews. Neuroscience. 9. 58-65. 10.1038/nrn2298. 

Hoerr, Thomas R., Sally Boggeman, and Christine Wallach. Celebrating every learner: Activities and strategies for creating a multiple intelligences classroom. John Wiley & Sons, 2010.

Kattenstroth, Jan-Christoph & Kalisch, Tobias & Holt, Stephan & Tegenthoff, Martin & Dinse, Hubert. (2013). Six months of dance intervention enhances postural, senorimotor, and cognitive performance in elderly without affecting cardio-respiratory function. Frontiers in aging neuroscience. 5. 5. 10.3389/fnagi.2013.00005. 

Matthews, Martyn & Yusuf, Mohamed & Doyle, Caron & Thompson, Catherine. (2016). Quadrupedal movement training improves markers of cognition and joint repositioning. Human Movement Science. 47. 70-80. 10.1016/j.humov.2016.02.002.

Mikkelsen K, Stojanovska L, Polenakovic M, Bosevski M, Apostolopoulos V. Exercise and mental health. Maturitas. 2017 Dec;106:48-56. doi: 10.1016/j.maturitas.2017.09.003. Epub 2017 Sep 7. PMID: 29150166.

Voss, Michelle & Kramer, Arthur & Basak, Chandramallika & Prakash, Ruchika & Roberts, Brent. (2010). Are Expert Athletes ’Expert’ in the Cognitive Laboratory? A Meta-Analytic Review of Cognition and Sport Expertise. Applied Cognitive Psychology. 24. 812 – 826. 10.1002/acp.1588. 

Westcott WL. Resistance training is medicine: effects of strength training on health. Curr Sports Med Rep. 2012 Jul-Aug;11(4):209-16. doi: 10.1249/JSR.0b013e31825dabb8. PMID: 22777332.

Vastaa