Hyvinvointimittari -hyvä renki, huono isäntä

Nämä laitteet, kuten Oura-sormus, ovat herättäneet paljon keskustelua viime aikoina. Mielestäni niiden rooli on hyvä ajatella samalla tavalla kuin teknologian ylipäätäänkin – hyviä renkejä, mutta surkeita isäntinä. Itse me itsemme paremmin tunnemme kuin vain kylmää dataa mittaavat laitteet. Eikä niiden antamien lukujen perusteella kannata päiväänsä ja elämäänsä orjallisesti suunnitella. Mutta toki saamme mittareista hyviä vinkkejä omien tuntemusten tueksi. Ja etenkin hyvin suorituskeskeisille ihmisille, jotka eivät osaa tai halua kuunnella kehonsa viestejä, nämä palautumista mittaavat laitteet saattavat herätellä huomaamaan levon ja elpymisen merkityksen.

Vastaa